cdas1

Nærværet er vigtigt i relationer også arbejdsrelationer. Det fordrer sunde og nære forbindelser, hvor tillid og tryghed også understøtter vores udvikling. Disse egenskaber affødes af, om vi som individer er autentisk i at lytte til hinanden.

Er du bevidst om dine ord

Budskaber er en del vores daglige samtale med de mennesker, som er omkring os. Her er det væsentligt, at ens ord er tydelige og dertil set modtaget og forstået af modtageren viden om autentisk lytning. Det højner samarbejdet blandt kollegaer, men også vores daglige liv med familie og venner.

Autencitet

Ord er ikke bare ord. For hvis der ikke er vægt i form af handling bag dine ord, så er de dybest set tomme. Og heraf overfladiske. Dette kan du dog blive opmærksom på ved at observerer dig selv og din egen fremtoning. Vaner eller adfærd kan vi som mennesker netop mestrer at ændre, således at vi fremstår autentiske. Her kan lytning til andre også være et led i, at observerer om man hører den andens ord og dertil forstår afsenderens budskab.

Værdifulde fællesskaber

Tryghed og tillid fremmer det bedste i os som mennesker. Det er bånd, vi igennem hele livet kan udvikle. Utryghed og mistillid gør dertil det modsatte, hvor vi også kan opleve følelser som ubehag eller ondt i maven. Her kan grænsesætning gavne i at sige fra og til, som øger din egen tryghed men også tilliden til dig selv. Og det menneske du står for af værdier.

Værdier på arbejdspladsen

På ens arbejdsplads er der også et værdisæt til stede. Det være sig både på gode og dårlige arbejdspladser. De dårlige arbejdspladser forlader vi oftere, fordi de ikke løfter os i ånd. Kreativitet og løsninger dukker nemlig tiere op, når vi trives og har det godt med os selv. Derfor er det gode kollegiale arbejdsmiljø også væsentligt at fremme, idet det øger produktiviteten på flere felter.

Foredrag og teambuilding

Investering i sit personale kan give tifold igen. Så er din virksomhed et sted, hvor du synes, den har brug for et boost med inspiration til at ændre din organisation positivt eller i en retning, hvor vækst også er et mål, så inddrag foredrag og teambuilding som et led i dit firmas fremtidige udvikling. Det vil give inspiration til handling af positive ændringer, da du som chef og din arbejdsstab vil lære noget nyt om udvikling via autentisk lytning.